Polaris merkeforsikring

 

 

 

Dette er en Kaskoforsikring som er tatt fram i samarbeid med Polaris. Produktet er forbeholdt Polaris forhandlere. Det betyr at det forsikrede objektet opprinnelig skal være kjøpt av en Polaris tilkoblet forhandler. Forsikringen tegnes på frivillig basis på den enkeltes initiativ.Merk at dette er en kaskoforsikring, det vil si at den lovbestemte ansvarsforsikringen må du selv tegne hos en annen forsikringstilbyder.

Kaskoforsikringen omfatter 

  • Brann
  • Tyveri
  • Glassrute
  • Rettshjelp
  • Vognskade
  • Maskinskadeforsikring

- Gjelder for snøscootere som er under 5 år gamle, regnet fra første registrering og som har gått under 1000 mil. Produsentens anvisninger om skjøtsel, vedlikehold, service og lignende skal følges. Service, reparasjon, montering og lignende skal utføres på autorisert verksted i følge produsentens anvisninger. Produsentens anvisninger som gjelder drivstoff og smøremiddel skal følges. 

 

 

Solution by DOTS as | Powered by Flexis