Markedsledande dieselvarmere med lågt forbruk

Varmer opp garasjer, drivhus, boder, hallar, hytter og mykje meir!!

Nå kan du justeretemperatur, kontrolleredrivstoffmengden og sedriftsmeldinger direkte påtelefonen!

Airrex infrarøde varmer produserer en sikker infrarød stråling. Varmern fra den infrarødevarmeren spres jevnt rundt i lokalet eller plassen som skal varmes opp. Det er ikkebehov for en separat vifte. Varmeeffekten er rask, og den patenterte dieselbrennerenutnytter praktisk talt 100 % av energien i drivstoffet.

ER AIRREX TRYGT?

Airrex er et veldig sikkert varmeapparat. Den har hele 12 forskjelligesikkerhetssystemer: Sikkerhetssystem for tenningen, sikkerhetsanordningfor flammen, indikator som slår av apparatet dersom det velter,overopphetingsvern, sikkerhetssystem som registrerer strømbrudd,sikring, beskyttelse for brenneren, detektor for drivstoffnivå, feildetektorfor temperaturgiver, sikkerhetsanordning for motorens startfunksjon,apparatlås, programmerbar av-funksjon (kan programmeres avbrukeren)

HVORDAN INSTALLERER MAN AIRREX?

Airrex infrarød varmer krever ikke separat installasjon. Fyll opp drivstofftanken,sett kontakten i støpselet, og last ned Airrex-appen. Varmerenhar hjul og er dermed lett å flytte dit du ønsker.

FJERNSTYRE VARMEREN VIA WiFiI

Airrex-appen kan du se sanntidsinformasjon om for eksempel temperatureni lokalet som varmes opp, mengden diesel og om varmeren forøyeblikket er i gang. Feilmeldinger vil også vises i appen. Unntaket erat en varmer som er slått helt av, ikke kan startes via fjernstyring. Varmerenkan kobles til et eksisterende WiFi-nettverk. Hvis det ikke finnesnoe WiFi-nettverk, kan den kobles direkte til mobiltelefonnettverketved hjelp av en 4G router som er tilgjengelig som ekstrautstyr.

HVORFOR AVGIR IKKE AIRREX-VARMERENLUKT?

Takket være at alt drivstoffet brukes som varmeenergi genererer det ingen lukteller farlige utslipp.Karbonmonoksid dannes under ufullstendig forbrenning, det vil si når forbrenningoppstår med for lite oksygen. I fullstendig forbrenning dannes ingenkarbonmonoksid. Airrex sin produktutviklingshistorie går tilbake nesten 30 år, såvarmeapparatets funksjon har blitt finjustert veldig nøye.

HVORDAN FUNGERER INFRARØD VARME?

Infrarød varme spres effektivt, jevnt og langt rundt i rommet. Her er ingen vifte nødvendigfor å fordele varmen, da det infrarøde varmeapparatet varmer opp materialer,vegger, tak og gulv. Selv om kald luft kommer inn er det fortsatt

HVORDAN ER STRØMFORBRUKET?

Ved oppstart, 85W. Under drift, 67W pr time.

Solution by DOTS as | Powered by Flexis